Είστε εδώ

Βλαστός Πέτρος, «Κριτική μελέτη. Ο Ρωμανός ο Μελωδός», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 195-199