Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τα βιβλία. Θ. Ρητορίδη - Τα κοινωνικά ρεύματα και η επίδρασή τους στη μεταπολεμική λογοτεχνία», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 140-141