Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Τα βιβλία. Γιάννη Σφακιανάκη Νύχτες χωρίς δημιουργία», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 139-140