Είστε εδώ

«Το Λαχείον Δημοτικών Συσσιτίων Υπέρ Απόρων Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)