Είστε εδώ

«Γραφείον Πνευματικών Υπηρεσιών», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. (έσω οπισθόφυλλο)