Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. (εξώφυλλο)