Είστε εδώ

«Περιοδικά που ελάβαμε - Βιβλία», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 107-108