Είστε εδώ

«Εκθέσεις», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 108