Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 107