Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Χρονικά. Πίστη στην επαρχία», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 106