Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Τα βιβλία. Μισής μερίδας άνθρωποι του Λ. Ρήγα», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 105