Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τα βιβλία. Άλκη Κωτσάκη Κατακτητές», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 104-105