Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τα βιβλία. Κ. Κοφινιώτη: Εξόριστοι, ποιήματα», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 104