Είστε εδώ

Άγρας Τέλλος, «Επιστολαί», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 100-102