Είστε εδώ

Παπάζογλου Ειρήνη, «Ηθογραφικό διήγημα. Η βέρα», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 97-99