Είστε εδώ

Βασιλικού Μερόπη, «Επιστολαί», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 102