Είστε εδώ

Μεντζελίδης Άγγελος Β., «Πεζοί ρυθμοί. Προσευχές», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 88