Είστε εδώ

Δρακοπούλου Ολυμπία Α., «Ζωή και μοίρα», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 89-90