Είστε εδώ

Μάλλωσης Ηρακλής Θ., «Πρωτομαγιά», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 78