Είστε εδώ

Παραπεντάκης Χρήστος, «Στο γέρμα», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 77