Είστε εδώ

Γραμμένος Κ., «Διήγημα. Γιομτώβ», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 75-77