Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Πόθος», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 74