Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μονόλογος», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. 73