Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. (εσώφυλλο)