Είστε εδώ

«[Στο φύλλο τούτο συνεργάζονται]», Μορφές, τχ. 3 (Μάιος 1936), σ. (εξώφυλλο)