Είστε εδώ

«Γραφείον Πνευματικών Υπηρεσιών», Μορφές, τχ. 2 (Απρίλιος 1936), σ. (οπισθόφυλλο)