Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Θανάση Τζούλη: Σπόνδυλοι», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 147-148