Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Ν.Α. Ασλάνογλου: Ο θάνατος του Μύρωνα», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 76-78