Είστε εδώ

Roudaut Jean, «Benjamin Péret 1899-1959. Ancolies pour Benjamin Péret», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 39-43