Είστε εδώ

Péret Benjamin, «Benjamin Péret 1899-1959. Η καταισχύνη των ποιητών», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 7-8 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1960), σ. 33-39