Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και συζητήσεις. Απάντηση και ανταπάντηση. [Σημείωμα που ανακοινώνει την άρνηση του Θασίτη να απαντήσει στην επιστολή του Κότσιρα]», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 133