Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Τα βιβλία. Γ.Θ. Βαφόπουλου: Η Μεγάλη Νύχτα και το Παράθυρο», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 174-177