Είστε εδώ

Teyssèdre Bernard, «Ο Λούκακς και τα θεμέλια μιας διαλεκτικής αισθητικής», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 117-138