Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Θέματα. Το καλλιτεχνικό ψέμα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 248-250