Είστε εδώ

Zelinskiĭ Korneliĭ, «Επιστήμη και λογοτεχνία», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 89-99