Είστε εδώ

Κρητικός Δήμος, «Τα βιβλία. Νίκου Μπακόλα: Μην κλαις αγαπημένη», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 256-257