Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τις μελέτες των Orlova-Kopelev και Lessing, καθώς και για την ανάγκη δημοσίευσης κειμένων για τη σύγχρονη αγγλική πεζογραφία]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 230