Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Απολογισμός πρώτου έτους έκδοσης και εξαγγελία πρώτου τεύχους του 1960]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 262