Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Απόψεις και συζητήσεις. Πάνω σ' ένα δοκίμιο», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 206-209