Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης, «Τα βιβλία. Γιώργου Χειμωνά: Πεισίστρατος», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 63-65