Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 66-68