Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα της σύνταξης για την έρευνα του περιοδικού και τις συνδρομές]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-6 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 211