Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Ε.Χ. Γονατά: Η Κρύπτη», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 198-199