Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Δ.Π. Παπαδίτσα: Ουσίες», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 195-198