Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Τα βιβλία. Αντώνη Σαμαράκη: Σήμα κινδύνου. Α. Νενεδάκη: Άσπροι φράχτες», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 199-202