Είστε εδώ

Χρηστίδης Μηνάς, «Θέματα. Ηθοποιός και κοινό», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 42-44