Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Θέματα. Η αγωνία ενός κόσμου», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 36-38