Είστε εδώ

Αναγνωστάκης Μανόλης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Αναγνωστάκης Μανόλης Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη πεζογραφία 4 40 169-174 1958
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης [Το θέμα είναι τώρα τι λες] 112 210 2003
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: 13.12.43 121 323-324 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Αναζήτηση 121 324 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: ΙΙΙ 121 324-325 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Επίγνωση 121 325 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Το πρωί… 121 326 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Επίλογος 121 326 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Κάθε πρωί… 121 326-327 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Αντί να φωνασκώ… 121 327 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Το έγκλημα έγινε… 121 328 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Στο παιδί μου… 121 328 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: If… 121 328-329 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Από Το Περιθώριο '68-'69, Αθήνα, Νεφέλη 2000 (α΄ έκδ. 1979), σ. 24, 35, 36 121 329-330 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Από το Υ.Γ., Αθήνα, Νεφέλη 1992 (α΄ έκδ. 1983), σ. 7, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 29, 33, 36 121 330-331 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Από το Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης. Η ζωή και το έργο του, Αθήνα, Στιγμή 1987, σ. 8, 66, 80-81, 113, 121 121 331 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Μίμηση 121 331-332 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Τ' αγγελούδια στην εξοχή 121 332-333 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Romantica 121 333 2005
Φιλόλογος Αναγνωστάκης Μανόλης Μικρή ανθολογία ποιημάτων του Μανόλη Αναγνωστάκη: Femina Æterna 121 334 2005