Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Richard Harder, Ο τρόπος των Αρχαίων Ελλήνων. Μετάφραση Ι.Ν. Καζάζης και Π. Χαιρόπουλος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 2008 [Σειρά Ακαδημαϊκά Αναγνώσματα, τόμ. 7]. Σελ. 220», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 311-313