Είστε εδώ

Αδαλόγλου Κυριακή, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Από απόσταση ασφαλείας. Η αφηγηματική διερεύνηση των ανθρώπινων αντοχών: Μιας γενιάς και του περίγυρού της», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 313-318